Dôležité čísla v roku 2021

MZDOVÉ VELIČINY platné od 1.1.2021

 

MINIMÁLNA MZDA (hrubá mzda, brutto)

  • 623 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 3,580 eur za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PODĽA STUPŇA NÁROČNOSTI PRÁCE

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2021

HODINOVÁ

MZDA

1.

580

623

3,580

2.

696

739

4,247

3.

812

855

4,914

4.

928

971

5,580

5.

1044

1087

6,247

6.

1160

1203

6,914


STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

     

Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny:

minimálne 2,11 eur/deň

maximálne 2,81 eur/deň

  

Minimálna výška stravného lístka – 3,83 eur

Maximálna výška stravného lístka – 5,10 eur


CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1. júna 2019 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:

0,053 eur jednostopové vozidlá a trojkolky
0,193 eur osobné cestné motorové vozidlá.Od 1.7.2019 sú platné sumy stravného:

5,10 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
7,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
11,60 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.


DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Od 1.1.2021 do 30.6.2021

46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov

Od 1.7.2021 do 31.12.2021

46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov

minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus na dieťa – 311,50 eur/mes.

minimálny príjem pre priznanie nároku na daňový bonus na dieťa - 3738 eur za rok

 

SZČO 

Od 1.7.2020 (respektíve od 1.2.2021 v prípade podania DP za rok 2019 po 31.3.2020) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2019 bol vyšší ako 6078 eur (12 x 506,50).

Od 1.7.2021 (od 1.10.2021 v prípade podania DP za rok 2020 po 31.3.2021) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2020 bol vyšší ako 6552 eur (12 x 546).

Minimálny vymeriavací základ je počas roka 2021 suma 546 eur

.Minimálne poistné do Sociálnej poisťovne je 180,99 eur mesačne.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 76,44 eur v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 38,22 eur.

.

SADZBY DANE – FYZICKÉ OSOBY

 daň z príjmov daňovníka, fyzickej osoby, ktorý je mikrodaňovník - 15%

daň z príjmov daňovníka, fyzickej osoby, ak je jej základ dane nižší alebo rovný sume 37 163,36 eur– 19%

daň z príjmov daňovníka, fyzickej osoby, ak je jej základ dane vyšší ako 37 163 eur – 25%

 

SADZBY DANE – PRÁVNICKÉ OSOBY

 daň z príjmov právnických osôb –mikrodaňovníkov –15%

daň z príjmov právnických osôb – 21%