Každý platiteľ DPH je povinný oznámiť každý vlastný bankový účet vedený u tuzemského alebo zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý používa na podnikanie.

Čítajte viac