Zvýšenie daňového bonusu (DB) na vyživované dieťa od 1.júla 2021

Zmenou v §33 ods. 1 v nadväznosti na §52zzj a čl. V novely ZDP č. 416/2020 Z. z. sa v oblasti daňového bonusu (DB) na vyživované dieťa modifikuje doterajšia dvojúrovňová výška DB na trojúrovňovú, a to tak, že s účinnosťou od:

  •     júla 2021 do 31. decembra 2021 sa rozširujú možnosti uplatnenia 1,7 násobku DB (1,7x22,17€) pre:
    •  vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a ktoré
    •  dovŕšilo 6 rokov až kým nedovŕši 15 rokov.
  •    1. januára 2022 sa zvyšuje výška DB pre toto dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov až kým nedovŕši 15 rokov na 1,85-násobok DB (1,85 x 22,17 €).
obrazok-1jpg